دوره 23، شماره 8 - ( آبان 1394 )                   جلد 23 شماره 8 صفحات 782-789 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Namvar Aghdash S, Nasirifard S, Safari F. Assessing Anticonvulsant Effect of Aqueous Extract of Datura Stramonium Seed on PTZ-Induced Seizures in the Male Mice. JSSU. 2015; 23 (8) :782-789
URL: http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-3238-fa.html
نامور آغداش سیمین، نصیری فرد سهبلا، صفری فاطمه. بررسی اثر ضد‌تشنجی عصاره آبی دانه تاتوره بر تشنج‌های ناشی از PTZ در موش‌های سوری نر. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی يزد. 1394; 23 (8) :782-789

URL: http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-3238-fa.html


چکیده:   (4902 مشاهده)

مقدمه: صرع یکی از شایع‌ترین اختلالات نورولوژیکی می‌باشد که بر بیشتر جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیستی زندگی بشر تاثیر می‌گذارد. بیشتر بیماران صرعی علیرغم درمان دارویی، مبتلا به تشنج‌های کنترل نشده و عوارض جانبی دارویی هستند. استفاده از عصاره‌های گیاهی در درمان بیماری‌ها به عنوان یک مودالیته درمانی پیشنهاد شده است. گیاه تاتوره در طب سنتی در تعدادی از اختلالات عصبی مانند صرع به مدت طولانی استفاده می‌شده است. هدف این تحقیق دستیابی به اساس علمی استفاده از تاتوره با بررسی اثر ضدتشنجی عصاره آبی این گیاه بر تشنج‌های ناشی از پنتیلن تترازول در روش‌های سوری نر است.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش سوری نر به طور تصادفی به پنج گروه مساوی که شامل یک گروه کنترل، یک گروه شم و سه گروه آزمایش بود، تقسیم شدند. مقادیر 50، 100 و 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن، عصاره آبی‌دانه تاتوره استرامونیوم به مدت 30 روز به گروه‌های آزمایش از طریق گاواژ داده شد. گروه شم از طریق گاواژ آب مقطر دریافت می کرد به گروه‌ کنترل و گروه های  شم و  آزمایش 30 دقیقه بعد از گاواژ برای ایجاد تشنج پنتیلن تترازول با دوز 35 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن به طور داخل صفاقی تزریق شد. سپس مدت زمان لازم برای شروع تشنج، طول مدت تشنج و مراحل تشنج در گروه‌های تجربی، شم و کنترل اندازه‌گیری و ضبط شد.مقایسه آماری با آنالیز واریانس یک طرفه(one way ANOVA) و آزمون تعقیبی  Tukeyانجام شد. اختلاف کمتر از 05/0 ˂p معنی‌دار در نظر گرفته شد.

نتایج: نتایج نشان داد که عصاره دانه گیاه تاتوره بر تشنج‌های ناشی از پنتیلن تترازول در روش‌های سوری نر اثر قابل ملاحظه‌ای دارد. تاتوره مدت زمان لازم برای شروع تشنج را افزایش(01/0p˂)، مراحل تشنج را مهار و طول مدت تشنج را کاهش(05/0p˂) می‌دهد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که عصاره این گیاه اثرات ضد‌تشنجی بر تشنج‌های ناشی از پنتیلن تترازول دارد. بنابراین احتمال دارد در درمان صرع مفید باشد.

 

واژه‌های کلیدی: صرع، تشنج، تاتوره،