ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 32 - Number 3

2024: Volume 32 - Number 2

2024: Volume 32 - Number 1

2024: Volume 31 - Number 12

2024: Volume 31 - Number 11

2024: Volume 31 - Number 10

2023: Volume 31 - Number 9

2023: Volume 31 - Number 8

2023: Volume 31 - Number 7

2023: Volume 31 - Number 6

2023: Volume 31 - Number 5

2023: Volume 31 - Number 4

2023: Volume 31 - Number 3

2023: Volume 31 - Number 2

2023: Volume 31 - Number 1

2023: Volume 30 - Number 12

2023: Volume 30 - Number 11

2023: Volume 30 - Number 10

2022: Volume 30 - Number 9

2022: Volume 30 - Number 8

2022: Volume 30 - Number 7

2022: Volume 30 - Number 6

2022: Volume 30 - Number 5

2022: Volume 30 - Number 4

2022: Volume 30 - Number 3

2022: Volume 30 - Number 2

2022: Volume 30 - Number 1

2022: Volume 29 - Number 12

2022: Volume 29 - Number 11

2022: Volume 29 - Number 10

2021: Volume 29 - Number 9

2021: Volume 29 - Number 8

2021: Volume 29 - Number 7

2021: Volume 29 - Number 6

2021: Volume 29 - Number 5

2021: Volume 29 - Number 4

2021: Volume 29 - Number 3

2021: Volume 29 - Number 2

2021: Volume 29 - Number 1

2021: Volume 28 - Number 12

2021: Volume 28 - Number 11

2020: Volume 28 - Number 10

2020: Volume 28 - Number 9

2020: Volume 28 - Number 8

2020: Volume 28 - Number 7

2020: Volume 28 - Number 6

2020: Volume 28 - Number 5

2020: Volume 28 - Number 4

2020: Volume 28 - Number 3

2020: Volume 28 - Number 2

2020: Volume 28 - Number 1

2020: Volume 27 - Number 12

2020: Volume 27 - Number 11

2020: Volume 27 - Number 10

2020: Volume 27 - Number 9

2019: Volume 27 - Number 8

2019: Volume 27 - Number 7

2019: Volume 27 - Number 6

2019: Volume 27 - Number 5

2019: Volume 27 - Number 4

2019: Volume 27 - Number 3

2019: Volume 27 - Number 2

2019: Volume 27 - Number 1

2018: Volume 26 - Number 12

2019: Volume 26 - Number 11

2019: Volume 26 - Number 10

2018: Volume 26 - Number 9

2019: Volume 26 - Number 8

2018: Volume 26 - Number 7

2018: Volume 26 - Number 6

2018: Volume 26 - Number 5

2018: Volume 26 - Number 4

2018: Volume 26 - Number 3

2018: Volume 26 - Number 2

2018: Volume 26 - Number 1

2018: Volume 25 - Number 12

2018: Volume 25 - Number 11

2018: Volume 25 - Number 10

2017: Volume 25 - Number 9

2017: Volume 25 - Number 8

2017: Volume 25 - Number 7

2017: Volume 25 - Number 6

2017: Volume 25 - Number 5

2017: Volume 25 - Number 4

2017: Volume 25 - Number 3

2017: Volume 25 - Number 2

2017: Volume 25 - Number 1

2017: Volume 24 - Number 12

2017: Volume 24 - Number 11

2017: Volume 24 - Number 10

2016: Volume 24 - Number 9

2016: Volume 24 - Number 8

2016: Volume 24 - Number 7

2016: Volume 24 - Number 6

2016: Volume 24 - Number 5

2016: Volume 24 - Number 4

2016: Volume 24 - Number 3

2016: Volume 24 - Number 2

2016: Volume 24 - Number 1

2016: Volume 23 - Number 12

2016: Volume 23 - Number 11

2016: Volume 23 - Number 10

2015: Volume 23 - Number 9

2015: Volume 23 - Number 8

2015: Volume 23 - Number 7

2015: Volume 23 - Number 6

2015: Volume 23 - Number 5

2015: Volume 23 - Number 4

2015: Volume 23 - Number 3

2015: Volume 23 - Number 2

2015: Volume 23 - Number 1

2015: Volume 22 - Number 6

2014: Volume 22 - Number 5

2014: Volume 22 - Number 4

2014: Volume 22 - Number 3

2014: Volume 22 - Number 2

2014: Volume 22 - Number 1

2014: Volume 21 - Number 6

2013: Volume 21 - Number 5

2013: Volume 21 - Number 4

2013: Volume 21 - Number 3

2013: Volume 21 - Number 3

2013: Volume 21 - Number 2

2013: Volume 21 - Number 1

2013: Volume 20 - Number 6

2013: Volume 20 - Number 5

2012: Volume 20 - Number 4

2012: Volume 20 - Number 3

2012: Volume 20 - Number 2

2012: Volume 20 - Number 1

2012: Volume 19 - Number 6

2011: Volume 19 - Number 5

2011: Volume 19 - Number 4

2011: Volume 19 - Number 3

2011: Volume 19 - Number 2

2011: Volume 19 - Number 1

2011: Volume 18 - Number 6

2010: Volume 18 - Number 5

2010: Volume 18 - Number 4

2010: Volume 18 - Number 3

2010: Volume 18 - Number 3

2010: Volume 18 - Number 2

2010: Volume 18 - Number 1

2010: Volume 17 - Number 5

2009: Volume 17 - Number 4

2009: Volume 17 - Number 3

2009: Volume 17 - Number 2

2009: Volume 16 - Number 5

2009: Volume 16 - Number 4

2008: Volume 16 - Number 3

2008: Volume 16 - Number 2

2008: Volume 16 - Number 1

2008: Volume 15 - Number 4

2007: Volume 15 - Number 3

2007: Volume 15 - Number 2

2007: Volume 15 - Number 1

2007: Volume 14 - Number 4

2006: Volume 14 - Number 3

2006: Volume 14 - Number 2

2006: Volume 14 - Number 1

2006: Volume 13 - Number 5

2005: Volume 13 - Number 4

2005: Volume 13 - Number 3

2005: Volume 13 - Number 1

2005: Volume 12 - Number 4

2004: Volume 12 - Number 3

2004: Volume 12 - Number 2

2004: Volume 12 - Number 1


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | SSU_Journals

Designed & Developed by : Yektaweb