ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به صورت ماهنامه منتشر می‌شود و در زمینه‌های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی و سلامت عمومی به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان و اعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات می‌پردازد. بر اساس سیاستهای هیئت تحریریه، مقالات پژوهشی، مروری و گزارش مورد در این مجله چاپ می گردد. مقالات به صورت دسترسی آزاد در اختیار کاربران قرار می گیرد. کاربران اجازه خواندن ، دانلود کردن، کپی کردن، چاپ، سرچ کردن و لینک دادن به متن کامل مقالات را در چهارچوب موازین قانونی دارند.

بررسی عنوان در جلسه هیات تحریریه مجله ( دوهفته یکبار)

پذیرفته یا رد شدن مقالات بین ۴ الی ۶ ماه به طول می انجامد

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find.php?item=1.39.15.fa
برگشت به اصل مطلب