دوره 30، شماره 5 - ( مرداد 1401 )                   جلد 30 شماره 5 صفحات 4886-4875 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (524 مشاهده)
مقدمه: آموزش صحیح دندانپزشکی و تامین نیاز جامعه، لزوم تغییر روش آموزشی به سمت مراقبت جامع بیمار را بیش از پیش آشکار می‌سازد. این مطالعه بهمنظور بررسی تبیین دیدگاه اعضای هئیتعلمی دانشکده‌های دندانپزشکی نسبت به آموزش دندانپزشکی بیمار محور انجام گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی دیدگاه 325 نفر از اساتید دانشکده‌های دندانپزشکی کشور در سال 1399  بررسی شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر ابعاد و مولفه‌های آموزش دندانپزشکی بیمار محور بود. جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف و فریدمن و از نرمافزار Smart PLS  بهمنظور تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
نتایج: در این تحقیق ابعاد آموزش دندانپزشکی بیمار محور شامل کار‌آمد نمودن دانشجو، ارزشیابی، راهبردهای آموزشی، قدرت مشارکت، بیمار، برنامه‌ریزی و مدیریت، آماده‌سازی بستر مورد مطالعه قرار گرفت. هر یک از ابعاد از منظر مولفه‌های ایجاد کننده آن بررسی شد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که مقدار بارهای عاملی به‌دست آمده برای تمامی مولفه‌ها بیشتر از 0/3 و (0/05P < ) و با مقادیر t بزرگتر از 1/96 قرار دارند و مقدار پایایی ترکیبی برای اکثر مولفه‌ها بیشتر از مقدار 0/7 است. بعد ارزشیابی با رتبه میانگین 5 بالاترین و بیمار با رتبه میانگین 2/88 در پایین‌ترین و مولفه نیاز به تغییر روند ارزشیابی با رتبه میانگین 9/15 بالاترین و رضایتمندی با رتبه میانگین 4/98 در پایین‌ترین مرتبه قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: توجه به میانگین ابعاد و مولفه‌ها که بالاتر از متوسط بوده، نشان از این دارد که اساتید، آموزش جامع بیمار محور را برای آموزش دندانپزشکی مناسب دانسته و نیاز است ابعاد و مولفه‌های این نوع آموزش مورد توجه قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 896 kb]   (261 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (198 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش پزشکی
دریافت: 1400/8/12 | پذیرش: 1401/5/15 | انتشار: 1401/5/15

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.