دوره 29، شماره 1 - ( فروردین 1400 )                   جلد 29 شماره 1 صفحات 3375-3388 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (248 مشاهده)
مقدمه: لازمه داشتن دندان‌های منظم دائمی حفظ نظم دندان‌های شیری در دوره کودکی است. والدین نقش مهمی را در این خصوص ایفا می‌کنند. از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین مراجعه‌کننده به کلینیک‌های دندانپزشکی نسبت به اهمیت دندان‌های شیری و حفظ فضای آن‌ها در شهر یزد در سال 1397 انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 200 والد کودکان با بازه سنی زیر 12 سال، مراجعه‌کننده به کلینیک‌های دندانپزشکی در شهر یزد در زمان تحقیق به‌طور تصادفی ساده انتخاب شدند و میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آن‌ها با استفاده از پرسش‌نامه روا و پایا حاوی 38 سوال در 5 بخش بررسی شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماریversion 16  ‌ SPSSوارد و با استفاده از آزمون آماری T-test ، ANOVA، Post Hoc و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: در این مطالعه 200 والد کودک زیر 12سال، 64 پدر (32 درصد) و 136 مادر (68 درصد) پرسش‌نامه پژوهش را تکمیل نمودند. در این مطالعه میانگین نمره آگاهی والدین 3/92±13/50 از 40 نمره، میانگین نمره نگرش والدین 6/54±38/09 از 80 نمره، میانگین نمره عملکرد والدین 1/48±9/26 از 20 نمره و میانگین نمره عملکرد والدین در صورت استفاده از فضا‌نگهدار 2/08±12/58 از 28 نمره بود. نتایج نشان‌داد والدین مورد بررسی از آگاهی کم، نگرش پایین و عملکرد ضعیفی نسبت به اهمیت دندان‌های شیری و حفظ فضای آن‌ها برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: آموزش والدین در خصوص حفظ و نگهداری از دندان‌های شیری توسط دندانپزشکان ضروری به‌نظر می‌رسد.
متن کامل [PDF 962 kb]   (200 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (253 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دندانپزشکی
دریافت: 1398/10/27 | پذیرش: 1400/1/10 | انتشار: 1400/1/10