دوره 26، شماره 1 - ( فروردین 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 85-96 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3409 مشاهده)
زمینه و هدف:.هدف از این تحقیق، تاثیر تمرینات استقامتی بر بیان پروتئینی ژن شناسی تطبیقی(CGI-58)،آدیپوز تری اسیل گلیسرول(ATGL) ،سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین بود.
روش‌بررسی:تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی ساده در سه گروه هشت تایی شامل گروه دیابتی همراه با تمرین استقامتی(D-E)،گروه کنترل دیابتی(D) و سالم(Con) تقسیم شدند.پس از دیابتی کردن موش‌های صحرایی از طریق تزریق داروی استرپتوزوسین به‌صورت درون صفاقی،تمرینات به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام شد. شدت تمرین معادل سرعت 25-22 متر بر دقیقه  بود. بیان نسبی ATGL و CGI-58 با تکنیک وسترن بلات و گلوکز و انسولین سرم با کیت تخصصی  اندازه‌گیری شد. از آزمون آماری ANOVA جهت تعیین تفاوت بین گروه‌ها استفاده شد.
یافته‌ها:نتایج نشان داد مقدارATGL بین گروه­های کنترل سالم،کنترل دیابتی و تمرین تفاوت معناداری وجود داشت (000/0=p). این تفاوت بین گروه‌های D-E با گروه Con (001/0=pD (001/0=p) معنی دار بود:نتایج نشان داد مقدار CGI-58بین گروه­های Con، D و D-E تفاوت معناداری وجود داشت (000/0=p). این تفاوت بین گروه‌های D-E با گروه Con (000/0=pD (002/0=p) معنی دار بود. سطوح سرمی گلوکز و انسولین بین گروه­های Con ، D و D-E اختلاف معنی‌داری را نشان داد (000/0=p). این تفاوت بین گروه‌های D-E با گروه­های D (000/0=p)(001/0=pCon (000/0=p)(006/0=p) معنی دار بود.
نتیجه‌گیری: بنظر می رسد که CGI-58 نقش حیاتی در فعال شدن لیپولیزتوسطATGL داشته و افزایش  CGI-58 ،موجب افزایش ATGL که در نهایت باعث افرایش اکسیداسیون تری‌ گلیسرید درون عضلانی و بهبود مقاومت به انسولین می شود.
واژه‌های کلیدی: CGI-58، ATGL، تمرین استقامتی، انسولین، گلوکز
متن کامل [PDF 1262 kb]   (1149 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: 1396/7/24 | پذیرش: 1396/10/9 | انتشار: 1397/3/8