دوره 12، شماره 4 - ( زمستان 1383 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 25-32 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (10773 مشاهده)
مقدمه :.از عوارض آندوسکوپی، انتقال عفونت توسط وسایل آن است که این امر با عدم رعایت موازین بهداشتی از قبیل ضدعفونی نامناسب دستگاه آندوسکوپ می‌تواند ایجاد گردد. روش بررسی : قبل و بعد از گاستروسکوپی از کلیه قسمتهای دستگاه، نمونه برداری وکشت به عمل آمده و نوع میکروب و تعداد آن بررسی گردیده است . نتایج : 954 مورد نمونه‌برداری از قسمتهای مختلف دستگاه گاستروسکوپ قبل و بعد از انجام گاستروسکوپی قسمت فوقانی گوارش به‌‌عمل آمد. در مرحله قبل از انجام گاستروسکوپی در قسمت خارجی دستگاه 6/90% باکتری رشد نکــرده و 4/9 % کشت مثبت بوده و میکروب پسودوموناس آئروژینوزا شایعترین باکتری (1/3%) جدا شده است. در قسمت خارجی بعد از انجام گاستروسکوپی7/32% کشت منفی و3/67% کشت مثبت و شایعترین باکتری رشد نموده استافیلوکوک اپیدرمیس گزارش شده است.نمونه‌برداری و کشت از کانال‌داخلی دستگاه گاستروسکپ قبل از انجام7/88% کشت منفی و3/11% نمونه‌ها کشت مثبت و شایعترین باکتری رشد نموده در این قسمت پسودوموناس(5/15%) و کشت کانال داخلی بعد از انجام گاستروسکوپی7/52% کشت منفی و2/47% موارد نمونه کشت مثبت، شایعترین نوع میکروبی استافیلوکوک اپیدرمیس بوده است.از کانال آب و هوا نمونه‌برداری و کشت قبل از انجام گاستروسکوپی6/51% کشت منفی و4/48% کشت مثبت ، که شایعترین باکتری دراین قسمت باسیلهای گرم‌منفی غیر تخمیری و بعد از انجام گاستروسکوپی در قسمت کانال آب و هوا 22% کشت منفی و 78% کشت مثبت و شایعترین باکتری، باسیلهای گرم منفی غیر تخمیری گزارش گردیده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، ارتباط معنی‌دار از نظر آماری بین آلودگی در کلیه قسمتهای دستگاه گاستروسکوپ قبل و بعد از انجام گاستروسکوپی وجود دارد)003/0(P=. بیشترین آلودگی میکروبی (78% ) در قسمت کانال آب و هوا و قسمت خارجی دستگاه بعد از انجام گاستروسکوپی3/67% بالاترین میزان آلودگی دیده شد. با توجه به اینکه این وسایل می‌توانند در انتقال عوامل ویروسی نیز نقش داشته باشند ضدعفونی کردن صحیح می‌تواند راهی در جهت پیشگیری از انتقال این عوامل باشد
متن کامل [PDF 188 kb]   (1934 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1389/11/16 | انتشار: 1383/10/26