ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):                             
دکتر منصور اسماعیلی دهج
دانشیار فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ned1382gmail.com
دکتر محمدباقر اولیاء
استاد روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
bagherowliagmail.com
Google Scholar
دکتر محمدحسین برادران‌فر  
استاد بینی و سینوس (رینولوژی)، گروه گوش، حلق و بینی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
baradaranfyahoo.com
Google Scholar
دکتر محمدرضا بشارتی
استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
besharatygmail.com
دکتر شکوه تقی‌پورظهیر
استاد آسیب شناسی، گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
taghipourzahirshgmail.com
Google Scholar
دکتر عباسعلی جعفری ندوشن
استاد قارچ شناسی پزشکی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
jaabnogmail.com
Google Scholar
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ahmad_jonidiyahoo.com
Google Scholar
دکتر عطیه جواهری
استادیار جراحی درون بین زنان، گروه زنان، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
atiyeh56gmail.com
Google Scholar
دکتر محمد حسینی شریف آباد
استاد علوم تشریحی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمنی‌شناسی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
mhosseini81yahoo.com
دکتر فاطمه حسینی کسنویه
دانشیار روانپزشکی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hosseini.k.fgmail.com
دکتر محمدحسین داوری
استادیار طب کار، گروه طب کار، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های ناشی از صنعت، بیمارستان شهید رهنمون، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 drmhdavarigmail.com 
دکتر علی دهقان
دانشیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 drdehghanaliyahoo.com 
دکتر هنگامه زندی
دانشیار میکروب‌شناسی پزشکی، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
hengameh_zandiyahoo.com
دکتر محمد حسین سالاری
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
mhsalari2002gmail.com
دکتر حسن سلمان روغنی
دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
salmanroghanihotmail.com
Google Scholar
خانم طاهره سلیمی
مربی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
salimi_Tahereyahoo.com
دکتر محمدرضا شریفی
دانشیار گروه بیماریهای غفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Drsharifi21291gmail.com
دکتر محمدحسن شیخها
استاد ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلول‌های بنیادی،  پژوهشکده تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
sheikhhayahoo.com
دکتر محمد صامت
استادیار بیماری‌های ریه، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
samet_moyahoo.com
دکتر حمید عباسی
استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد
Hamid.abbasiyahoo.com
دکتر محمدحسن عبداللهی
دانشیار بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق،  بیمارستان افشار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
mhabdollahi1348gmail.com
دکتر فاطمه عزالدینی اردکانی
استاد گروه رادیولوژی فک و دهان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ezoddinigmail.com
دکتر عبدالحمید عمویی
استادیار جراحی کودکان، گروه جراحی، دانشکده پزشکی،  بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ab.amooeeyahoo.com
دکتر اعظم قانعی یخدانی
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)،  گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ghaneei_51yahoo.com
دکتر اکرم قدیری اناری
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ghadiriamyahoo.com
Google Scholar
دکتر سید محمد کاظمینی
استاد جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
mkazemeynisina.tums.ac.ir
دکترمحمد حسن لطفی
استاد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 mhlotfi56359gmail.com 
دکتر جواد محیطی اردکانی
استاد بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohitij37gmail.com
دکتر علیرضا مرادی
دانشیار شیمی دارویی،گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
alirezamprgmail.com
دکتر مهتا مظاهری نائینی
دانشیار ژنتیک، گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت مادر و نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
mazaheri54yahoo.com
Google Scholar
دکتر علی ملت اردکانی
دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ALI_MELLATssu.ac.ir
دکتر رضا منصوری مجومرد
دانشیار ایمنی شناسی پزشکی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Rmm542003yahoo.com
دکتر علی مهرابی توانا
استاد پژوهشی میکروب‌شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
mehrabbmsu.ac.ir
دکتر مسعود میرزایی
استاد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Masoud_mirzaeihotmail.com
Google Scholar
دکتر محسن نبی میبدی
استادیار فارماسیوتیکس، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
nabimaibodiyahoo.com
دکترآزاده نجارزاده
دانشیار علوم تغذیه، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
azadehnajarzadehgmail.com
دکترنادر نوری ماجلان
دانشیار بیماری‌های کلیه (بالغین)، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
dr_nori_majelanyahoo.com
دکتر حبیب نیکوکار
استادیار نانوفناوری پزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی/علوم و فنون نوین، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
habibnikgmail.com
دکتر محمدرضا وفائی نسب
دانشیار طب فیزیکی و توانبخشی،گروه عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Rzvafaeeyahoo.com
Google Scholar
 
 
 
 
 
 
                                                                   
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب