راهنمای نگارش مقالات

                                                                               

راهنمای نویسندگان

  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به صورت ماهنامه منتشر می ‌شود و در زمینه‌ های پزشکی و موضوعات مرتبط به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات می‌ پردازد، لذا از اساتید، دانش پژوهان و همکاران ارجمند تقاضا دارد مقالات ارسالی خود را براساس موارد زیر تدوین و ارسال نمایند.

  این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original مروری (Review)، نامه به سردبیر (Letter to editor) و گزارش مورد (Case Report) مرتبط با اهداف مجله را منتشر   می کند .

اصول کلی:

1. مجله از درج مقالاتی که در دیگر مجلات به چاپ رسیده باشد معذور است.

2. مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقالات است.

3. مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

4. مقالات ارسالی مسترد نخواهد شد.

راهنمای نگارش مقالات:

 1. مقاله پژوهشی:
 1. می بایست شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) ‌باشد.
 2. صفحه عنوان بایستی شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، رتبه و درجه علمی، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور برای هر یک از نویسندگان و شماره تلفن، نمابر، نشانی و آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول که مقصد مکاتبات و تماس خواهد بود، باشد.
 3. چکیده مقاله پژوهشی بایستی دارای ساختار و شامل بخش‌های مجزای عنوان، زمینه و هدف، روش کار، یافته‌ ها و نتیجه ‌گیری ‌باشد که حداکثر در 250 کلمه تهیه و در پایان آن تعداد 3 تا 5 کلید واژه درج گردد. چکیده انگلیسی باید دقیقا مطابق با چکیده فارسی تهیه گردد. بهتر است برای انتخاب کلید واژه ها از  واژه های Mesh استفاده شود. (http://www.nim.nih.gov/mesh/MBrowser.html) نویسندگان باید برای تهیه چکیده دقت لازم را به عمل آورند به گونه ای که چکیده دقیقاً بیانگر محتوی اصلی مقاله باشد.
 4. چکیده انگلیسی دارای ساختار Introduction، Methods، Results، Conclusion و Keywords می باشد.
 5. مقدمه باید دلیل و هدف مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. این بخش نباید مطلب را به طور وسیع توضیح دهد و یا شامل یافته ها و نتیجه- گیری باشد.
 6. روش کار بایستی در حدی شفاف نوشته شود که دیگران بتوانند عین پژوهش را دقیقاً تکرار کنند. چنانچه داده‌ ها با استفاده از پرسشنامه یا چک لیست جمع‌آوری شده ‌اند ضمیمه کردن آن الزامی است. در مورد پرسشنامه ‌های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات ضروری است. روش آماری و برنامه کامپیوتری استفاده شده حتماً باید قید گردد.
 7. یافته ها باید در قالب متن، جدول و نمودار ارائه شود. محتوای جداول نباید مجدداً در متن تکرار شود و بجای آن به شماره جدول ارجاع داده شود. تعداد جداول،‌ نمودارها و تصاویر متناسب با حجم مقاله (یک مورد به ازای هر چهار صفحه) باشد. جداول باید در صفحات جداگانه تایپ و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. جداول بایستی دارای عنوان در قسمت بالا باشند و در صورت نیاز به توضیح، در زیر جداول به صورت زیرنویس قید گردد. نمودارها و تصاویر ارسالی باید از وضوح کافی جهت چاپ برخوردار باشند و در صفحات جداگانه تهیه و شماره و عنوان در زیر آنها قید شود. تصاویر افراد نباید قابل شناسایی باشد.
 8. بحث و نتیجه گیری باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد. جزئیات اطلاعات نباید مجدداً در بحث تکرار شود. در این زمینه باید بر جنبه های جدید و مهم مطالعه و نتایج به دست آمده از آنها تأکید شود.
 9. سپاسگزاری باید از تمامی افرادی که جزو نویسندگان نمی باشند و در زمینه علمی، نوشتاری و ... کمک کرده اند و همچنین از سازمانهای تأمین کننده منابع مالی و امکانات مورد نیاز، قدردانی به عمل آید.

 1. مقاله مروری:

مقاله ای که توسط افراد صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که داری تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند (با استفاده از منابع و مآخد معتبر و جدید) نوشته شده باشد که بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:

 1. مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) می توانند به صورت متا آنالیز، متا سنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می باشند.
 2. مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی توسط افراد صاحب نظر که خود حداقل دارای یک مقاله در زمینه موضوع مقاله در فهرست منابع باشد، نوشته شوند. اجزای این گونه مقالات شامل چکیده، مقدمه و بحث و نتیجه گیری و حداقل دارای 20 منبع باشند و حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند.

 1. گزارش مورد(Case Report) :

مقالات موردی که به گزارش موارد نادر و جالب می پردازد، باید دارای خلاصه، مقدمه، شرح حال، بحث و نتیجه گیری باشد.

 1. نامه به سردبیر

بایستی با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، نقد یا مرور کتاب­ها، تحلیل یک موضوع مرتبط با آموزش پزشکی، گزارش و نقد گردهمایی های آموزش پزشکی، شرح و بسط یک ایده و یا باز نمودن یک موضوع پیچیده باشد و حداکثر با حجم 1000 تا 1500 کلمه تهیه گردد. این مقالات نیاز به ساختار ندارند اما داشتن خلاصه انگلیسی ضروری است.

نکات ضروری:

لطفا به موارد زیر نیز توجه فرمایید:

 1. مقاله باید به فرمت MS_WORD باشد و از طریق آنلاین به مجله ارسال شود.
 2. مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی نوشته شود و در مواردی که از اصطلاحات زبان خارجی استفاده می‌گردد، اصل کلمات به زبان اصلی در داخل پرانتز یا زیرنویس اضافه شود.
 3. در صفحه اول: عنوان مقاله، عنوان کوتاه شده (Running title)، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رشته و رتبه علمی، سمت اجرایی، نشانی دقیق پستی، شماره تلفن محل کار، نمابر، پست الکترونیک و تاریخ ارسال مقاله درج گردد.
 4. از کلمات اختصاری و نشان های استاندارد باید استفاده شود. از کاربرد اختصارات در عنوان و چکیده خودداری شود. قبل از درج کلمه اختصاری، واژه کامل حتماً در متن آورده شود، به جز مواردی که واحد استاندارد اندازه گیری باشد.
 5. تمامی مقالات باید دارای منابع مرتبط باشند و برای به حداقل رساندن اشتباهات در زمینه منابع، نویسندگان می بایست صحت منابع مورد استفاده را تأیید نمایند. کلیه منابع بایستی به زبان انگلیسی نوشته شوند و در متن مقاله داخل پرانتز شماره‌گذاری و در انتهای مقاله به ترتیب ورود در متن به صورت زیر نوشته شوند.
 6. نسخه نهایی الکترونیکی به نویسنده مسئول جهت تأیید نهایی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه قبل از چاپ فرستاده می شود. تصحیحات باید به طور شفاف و بلافاصله به دفتر مجله پس فرستاده شود.
 7. نویسندگان بایستی تعهد کنند که مقاله همزمان به سایر مجلات ارسال نشود و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی نیز اقدام به ارسال آن ننمایند.
 8. مقالات ترجمه شده در این مجله چاپ نمی شود.
 9. چاپ هرگونه نوشته‌ای در مجله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی است. کد اخلاق باید در قسمت پایان روش کار آورده شود.
 10. مجله حق هر گونه اصلاح در ساختار و متن مقالات دریافتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.
 11. مسئولیت محتوای مقاله و دفاع از آن بر عهده نویسنده یا نویسندگان می‌باشد.
 12. چاپ مقاله‌ای که قبلاً در همایش‌ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات، منتشر شده است، بلامانع می‌باشد.
 13. کلیه مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دارای حق چاپ بین المللی می باشند. این مجله فقط به منظور استفاده شخصی غیر تجاری بوده و امکان کپی برداری، پخش و چاپ مقالات این مجله بدون اجازه کتبی از مقامات مسؤول وجود ندارد.
 14. تمامی مقالات محرمانه بوده و توسط افرادی در همان رشته (حداقل 3 داور) که توسط سردبیر انتخاب می شوند، بررسی می گردند. نویسنده مسئول در سریع ترین زمان ممکن از رد، قبول یا اصلاحات مورد نیاز در مورد مقاله خود مطلع می گردد. در صورتی که متن ارسال شده کاملاً بر طبق معیارهای این دستورالعمل تهیه شده و قابل قبول باشد، در شماره های بعدی مجله چاپ می گردد.

  ضوابط انتشار مقالات کارآزمایی بالینی در نشریات علوم پزشکی

با توجه به بند 7 ماده 4 اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمایی های بالینی کشور تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور در صورتی در نشریات پزشکی داخل کشور قابلیت چاپ و یا انتشار الکترونیک دارد که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1: از دی ماه سال 1388 انتشار و چاپ کارآزمایی های بالینی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی می باشد.

تبصره 2: کارآزمایی های بالینی که در داخل کشور انجام می شوند در صورت ثبت در خارج از کشور بایستی در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران هم ثبت شوند. این شامل کارآزمایی های خارجی که در ایران انجام می شوند نیز می شود.

تبصره 3: مقالات کارآزمایی بالینی که در خارج از کشور انجام شده اند در صورت ثبت به موقع در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی های بالینی مورد تایید WHO در نشریات داخلی قابل چاپ است.

تبصره 4:  کد ثبت کارآزمایی بالینی باید در قسمت پایانی روش بررسی آورده شود.

روش نگارش منابع:

  منابع و مآخذ مقاله باید به شیوه ونکوور نوشته شود، بدین صورت که منابع به ترتیب استفاده از آنها در متن شماره گذاری و در پرانتز مشخص می گردد و در پایان مقاله به ترتیب نوشته می شود.

    منابع فارسی

    Book:

  1. Hagh Doost AA. Systematic review & Meta-Analysis Concept & applications. 1st ed. Tehran: Teimorzadeh; 2007: 48-53. (Persian)

  Article:

  2. Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Keshavarz H. Designing Criteria and Indices for Educational Ranking of Paramedical Sciences Schools in Iran. SDME 2006; 3(2): 86-94. (Persian)

  منابع خارجی

  Book:

  3. Gay LR. Educational research: competencies for analysis and application. 4th ed. Ohio: Merrill Publishing Company; 1992: 45-56.

  Chapter in book:

  4. Palmer PJ. The heart of a teacher. In: Ornstein AC, Behar-Horenstein LS, Pajak EF, editors. Contemporary issues in curriculum. 3rd ed. Boston: Allyn & Bacon; 2003: 285-93.

  Article:

 5. Mamary E, Charles P. Promoting self-directed learning for continuing medical education. Med Teach 2003; 25(2): 188-90.

  Electronic:

  6. Havens G, Furuya S, Tan KM. The Future of Continuing Medical Education (CME) technology. The Permanente Journal [serial on line] 2001; 5(1) [18 Screens]. Available from: http://www.KaiserPermanente.Org/medicin/permjournal/ winter01/HScme.html.

موارد حقوقی

  - نویسندگان مسئولیت محتوایی مقاله را بر عهده دارند و در برابر ادعای کسانی که در مراحل تحقیق و نگارش مقاله همکاری داشته‌اند مسئول می ‌باشند.

  - پاسخ گویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف به عهده نویسنده مسئول است.

  - رعایت معیارهای اخلاقی در پژوهش و تحقیقات بالینی و مطالعاتی که بر روی حیوانات انجام می‌گیرد، می‌بایست به بیانیه هلسینکی (قطعنامه انجمن بین المللی پزشکی) توجه شود و مواردی نظیر حفظ اسرار پزشکی، رضایت بیمار و گمنام ماندن بیماران و چگونگی تعارض در منافع الزامی است.

  - نویسندگان مقاله طی نامه‌ای موافقت کتبی خود را بر اساس ترتیب نام نویسندگان امضاء نموده و انتقال حق مؤلف و مجوز نشر (Copy Right) را به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد واگذار می‌نمایند (رعایت این مورد الزامی می باشد در صورت عدم ارسال فایل مذکور مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد).

  -در صورت چاپ مقاله در مجله، از طریق نویسنده مسئول، برای نویسندگان مقاله نسخه‌ای از مجله ارسال خواهد شد.

   نحوه‌ی ارسال مقاله :

  به منظور ارسال مقاله بصورت آنلاین به آدرس http://jssu.ssu.ac.ir مراجعه و پس از مطالعه راهنمای ارسال مقالات در منوی «برای نویسندگان»، مقاله خود را ارسال فرمایید.


دفعات مشاهده: 24162 بار   |   دفعات چاپ: 771 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | SSU_Journals

Designed & Developed by : Yektaweb