دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1387 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 31-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (33882 مشاهده)
مقدمه: دیابت نوع دو یکی از شایعترین بیماریهای آندوکرینی در جهان است که در نتیجه اختلال در ترشح یا عملکرد انسولین ایجاد میشود. با توجه به اینکه کنجد و فرآوردههای حاصل از آن از قبیل ارده و حلوا ارده به عنوان یک غذای بومی در بین مردم یزد مصرف میشود و نیز توجه به خواص مفید روغن کنجد، به خصوص تأثیر آن بر سطح قند و پروفایل لیپیدی سرم، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف روغن کنجد بر پروفایل لیپیدی و قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت یزد در سال 1386 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه تجربی بر روی 25 بیمار دیابتی نوع دو انجام شد. گروه مورد مطالعه، میانگین سنی 28/6 ±52/51 سال، طول مدت ابتلا به دیابت 03/5±08/7 سال، نمایه توده بدنی 001/3±28/27 کیلوگرم بر مترمربع و قند خون ناشتای 93/51±04/181 میلیگرم در دسی لیتر داشتند. به بیماران مقدار 30 گرم در روز روغن کنجد به مدت 42 روز داده شد. این مقدار روغن جایگزین روغن مصرفی قبلی آنها گردید. سرم ناشتای 12 الی 14 ساعته بیماران در ابتدا و در پایان مطالعه پس از جمعآوری، جهت اندازهگیری متغیرهای مطالعه که شامل قند خون ناشتا، HbA1c و لیپیدهای خون (تری گلیسرید، کلسترول تام، LDL HDL-) بودند، با استفاده از روشهای آزمایشگاهی مرتبط تجزیه گردید. برای ارزیابی دریافت مواد غذایی در سه نوبت (ابتدا، وسط و پایان مطالعه) از بیماران 24 ساعت یادآمد خوراک گرفته شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری t زوج، آنالیز واریانس با اندازه-گیریهای تکراری (ANVA-Repeated measure) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج: نتایج به دست آمده حاصل از یافتههای مطالعه ما نشان داد که مصرف روغن کنجد به مدت 6 هفته باعث کاهش معنیداری در میزان قند خون ناشتا(93/51±181 به mg/dl 65/39±154) هموگلوبین گلیکوزیله (2±6/9 به 7/1±4/8 درصد)، کلسترول تام (4/31±6/226 به mg/dl 8/37±8/199) و LDL (5/34±9/123به mg/dl 5/32±5/95) در گروه مورد مطالعه گردید(05/0P
متن کامل [PDF 155 kb]   (4926 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1388/11/5 | انتشار: 1387/4/25