دوره 16، شماره 4 - ( زمستان 1387 )                   جلد 16 شماره 4 صفحات 41-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5850 مشاهده)
مقدمه: رادیوگرافی یکی از مهمترین روشهای تشخیص صحیح پوسیدگی‌‌ها است و حفظ کیفیت تشخیصی مطلوب با حداقل میزان تابش اشعه از مهمترین اهداف آن است. هدف از این تحقیق، مقایسه دو فیلم Primax وInsight و تصاویر دیجیتالی تهیه شده با سیستم دیجیتالی CMOS-APS در تشخیص پوسیدگی‌های سطوح جانبی دندانهای خلفی در مقایسه با بررسی میکروسکوپی مقاطع دندانی بود. روش‌ بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 208 دندان مولر و پرمولر با 416 سطح جانبی با عمقهای مختلف پوسیدگی، انجام گرفت. رادیوگرافیها و تصاویر ‌دیجیتالی در شرایط kvp70 و mA8 و زمانهای تابش(s16/0Insight=، s20/0Primax= و8 0/0= تصاویر دیجیتالی) تهیه شدند. سپس همه فیلم‌ها، در یک زمان توسط یک دستگاه پردازشگر ظاهر و ثابت شدند. سپس انواع تصاویر در اختیار پنج مشاهده‌کننده قرار داده شد تا عمق پوسیدگیها را در هر یک از کلیشهها و تصاویر دیجیتالی بر اساس پنج درجه در نظر گرفته شده، تعیین نمایند. پس از این مرحله دندانها در جهت مزیو دیستالی برش زده شده و در زیر استریومیکروسکوپ بررسی شدند تا عمق واقعی پوسیدگیها تعیین گردد، سپس یافتههای مشاهده کنندگان با نتایج حاصل از بررسیهای میکروسکوپی به عنوان (Gold Standard)مقایسه شد. سپس ضریب Kappa، حساسیت، ویژگی و سطوح زیر منحنی Az)) محاسبه و(05/0(p< به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شد. نتایج: میزان توافق مشاهده کنندگان در تشخیص درجات مختلف پوسیدگی در انواع فیلمها و تصاویر دیجیتالی با مقاطع میکروسکوپی در سطح بسیار کم (1/0 Slight, k=) بود. حساسیت فیلم Primax بیشتر از فیلم Insight و تصاویر دیجیتال بود. سطح زیر منحنی‌ROC در فیلم Primax(64/0) بیشتر از فیلم Insight (63/0) و تصاویر دیجیتال (61/0) بود و در همه روش‌های تصویربرداری با افزایش عمق پوسیدگی‌ها، حساسیت نیز افزایش یافت. دو نوع فیلم و تصاویر دیجیتالی در تشخیص پوسیدگی‌های سطوح جانبی تفاوت معنی‌داری نداشتند(23/0P=) ولی قدرت تشخیصی انواع تصاویر در تشخیص درجات مختلف پوسیدگی تفاوت معنی‌داری را نشان داد(029/0(P= که در این صورت، فیلم‌ها از دقت تشخیصی بالاتری نسبت به تصاویر دیجیتالی برخوردار بودند. نتیجهگیری: فیلمهای Primax، Insight و تصاویر دیجیتالی در تشخیص پوسیدگیهای بین دندانی تفاوت معنیداری نداشتند، ولی هر سه نوع در تشخیص پوسیدگیهای مینایی ضعیف بودند. این مطالعه استفاده از فیلم Insight و تصاویر دیجیتالی را به علت کاهش میزان تابش اشعه، در درمانهای دندانپزشکی پیشنهاد میکند.
متن کامل [PDF 153 kb]   (1490 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۸۸/۱۱/۵