دوره 26، شماره 7 - ( مهر 1397 )                   جلد 26 شماره 7 صفحات 624-645 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (1917 مشاهده)
مقدمه:  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی 4 هفته تمرین هوازی شنا بر نسبت سطوح سرمی سایتوکاین­های Tumor Necrosis Factor alpha) TNF-α) و (Interleukin 10) IL-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (Brain Derived Neurotrophic Factor یا BDNF) در بافت مغز موش‌های مدل حیوانی مالتیپل‌اسکلروزیس از طریق القای (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis یا EAE ) بود.
روش بررسی: دراین مطالعه تجربی،80 سر موش سوری ماده با نژاد C57BL/6 با سن 12-10 هفته و وزن 2±20 گرم به 8 گروه 10 تایی (سالم کنترل، سالم شنا، MS کنترل، MS شنا، MS اینترفرون، MS اینترفرون و شنا، MS شاهد تزریق، MS شاهد شنا و تزریق) تقسیم شدند. جهت القای EAE، 300 میکروگرم MOG (35-55)  (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein)در حجم 100 میکرولیتر PBS (Phosphate buffered saline) و ادجوانت کامل (Complete Freundchr('39')s Adjuvant)  مخلوط و به صورت زیر جلدی تزریق شد. هم زمان با تزریق اول و 48 ساعت بعد از آن، 300 نانوگرم سم سیاه سرفه PT) یاtoxin Pertussis  ( به صورت داخل صفاقی تزریق شد. موش های مصرف کننده داروی اینترفرون بتا، از هفته اول پس از شروع درمان، روزانه به میزان 150 واحد بین المللی/گرم از این دارو را به صورت زیر جلدی دریافت کردند. علایم بالینی و وزن موش ها روزانه بررسی و ثبت شد. برای گروه های تمرین، روزانه 30 دقیقه به مدت 4 هفته، هفته ای 5 جلسه، فعالیت هوازی در محفظه شنا اجرا شد. در پایان پروتکل بافت مغز جداسازی و نمونه­های خونی از قلب استخراج شد و از روش (ELISA) Enzyme – linked immunosobent assay  برای اندازه گیری فاکتورهای مذکور استفاده گردید. برای آنالیز داده­ها از نرم افزار SPSS(16) استفاده و سطح معنی­داری آزمون­ها 05/0 در نظر گرفته شد. داده های به دست آمده، با استفاده از آزمون ANOVA way-One تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: بر اساس یافته های این مطالعه، ورزش نسبت به تیمار اینترفرون بتا - 1، به عنوان عامل مؤثرتری منجر به افزایش معنادار فاکتور BDNF در مغز موش‌ها، افزایش IL-10 و کاهش TNF-α در سرم شد.
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی شنا به احتمال زیاد می تواند از طریق کنترل عوامل التهابی به بازسازی میلین و یا کاهش سرعت تخریب میلین کمک می کند و و از این طریق، به بهبود بالینی بیماران مبتلا به MS منجر شود
متن کامل [PDF 1830 kb]   (948 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: 1396/9/17 | پذیرش: 1396/11/21 | انتشار: 1397/10/2