دوره 25، شماره 5 - ( مرداد 1396 )                   جلد 25 شماره 5 صفحات 414-425 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3037 مشاهده)
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی بیان گیرنده وابسته استروژنی آلفا (ERRα) به عنوان فاکتوری مهم در تنظیم هموستاز انرژی سلولی در عضله اسکلتی رت‌های نر متعاقب چهار هفته تمرین استقامتی و تعیین نقش آن با شاخص‌های متابولیسم چربی بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع تجربی بود که طی آن تعداد 30 رت نر نژاد ویستار در سن هشت هفتگی به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (7n=)، گروه سالمXCT790+ (8n=)، گروه تمرین استقامتی (8n=) و تمرین استقامتی+ XCT790 (7n=) تقسیم شدند. مهار ERRα با تزریق درون صفاقی و روزانه XCT790 به میزان mg/kg 48/0 انجام گرفت. تمرین استقامتی دویدن به مدت چهار هفته (پنج جلسه در هر هفته)، شروع با سرعت 15 متر بر دقیقه و زمان 20 دقیقه و رسیدن به سرعت 27 متر بر دقیقه به مدت 50 دقیقه بر گروه‌های تمرینی اعمال شد. بیان ژن‌های ERRα، آسیل کوآ دهیدروژناز (MCAD) و کارنیتین پالمیتیل ترانسفراز 1 بتا (CPT1β) با روش PCR Real-Time اندازه‌گیری و با فرمول  کمی‌سازی و از تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسات بین‌گروهی استفاده شد.
نتایج: بیان ژن ERRα (037/0P˂MCAD (0/001P<) و CPT1β (0/001P<) در گروه تمرین استقامتی به طور معنی‌داری از گروه کنترل بیشتر بود. در گروه تمرین استقامتی+XCT790 بیان ژن CPT1β (0/001P<MCAD (0/001P<) نسبت به گروه تمرین استقامتی به طور معنی‌داری کمتر بود.
نتیجه‌گیری: بیان ERRα در عضله اسکلتی فاکتوری تمرین پذیر است که هم‌راستا با افزایش بیان شاخص‌های متابولیسم لیپید به تمرین استقامتی پاسخ می‌دهد؛ لذا، احتمالاً ERRα نقشی مستقیم در سازگاری متابولیسم لیپید ناشی از تمرین استقامتی دارد.
 
متن کامل [PDF 991 kb]   (729 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: 1395/11/3 | پذیرش: 1396/2/30 | انتشار: 1396/7/22