دوره 24، شماره 9 - ( آذر 1395 )                   جلد 24 شماره 9 صفحات 706-715 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (6920 مشاهده)

AWT IMAGEچکیده

زمینه وهدف: ورزش شدید با تغییر ایمنی شناختی و همچنین تغییراتی در شاخص های التهابی و آسیب عضلانی همراه است. لذا هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر سطوح پروتئین واکنشگر C و لاکتات دهیدروژناز دختران فعال بود.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع بررسی نیمه تجربی بود. بدین منظور 36 دانشجوی دختر فعال، با میانگین سنی31/1±51/20 سال و شاخص توده بدنی 79/2±32/23 کیلوگرم بر مترمربع به سه گروه تمرین مقاومتی بدون انسداد عروق( تمرین باشدت 75%یک تکرار بیشینه)، همراه با انسداد عروق( تمرین با شدت30% یک تکرار بیشینه همراه با بستن تورنیکت به دور پروگزیمال بازو) و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 6 هفته و هفته‌ای 3جلسه تمرین را اجرا کردند. طی این مدت گروه کنترل هیچگونه فعالیتی نداشتند. نمونه‌های خونی قبل از شروع تمرین و 24 ساعت پس از آخرین جلسه‌ی تمرین به صورت ناشتا جمع‌آوری شد. میزان لاکتات دهیدروژناز سرم به روش اسپکتروفتومتری و CRP به روش الایزا اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند و برای مقایسه نتایج بین سه گروه از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

یافته‌ها: پس از 6 هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق، شاخص آسیب عضلانی LDH در پاسخ به تمرین مقاومتی افزایش معنی داری نشان داد(05/0p<) و به طور همزمان شاخص CRP بین سه گروه تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0p>)

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش هر دو نوع تمرینات، آثار سودمندی روی متغیرهای شاخص التهابی وآسیب عضلانی داشتند. البته به نظر می‌رسد تغییرات مربوط به گروه با انسداد بارزتر است.

متن کامل [PDF 715 kb]   (1576 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: 1395/5/12 | پذیرش: 1395/8/1 | انتشار: 1395/10/6