دوره 21، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1392 )                   جلد 21 شماره 3 صفحات 300-310 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (6522 مشاهده)
مقدمه: جمعیت سالمندان در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش می‌باشد و کیفیت خواب یکی از شایع‌ترین مشکلاتی است که سالمندان با آن روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین در آب بر کیفیت خواب مردان سالمند بود. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 30 مرد سالمند به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. ابتدا تمامی شرکت‌کنندگان پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ را تکمیل نمودند. سپس گروه تجربی به مدت 6 هفته (سه جلسه در هفته) پروتکل تمرین در آب را اجرا کردند و گروه کنترل فعالیت معمول روزانه خود را اجرا نمودند. بعد از مداخله تمرینی، هر دو گروه مجدداً پرسشنامه را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و وابسته تجزیه و تحلیل شد. نتایج: بین دو گروه تجربی و کنترل در پیش آزمون در میزان نمرات کیفیت خواب تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (648/0p =) اما در پس آزمون تفاوت معنی‌دار بود (001/0p<). نتایج آزمون t همبسته نیز اختلاف معنی‌دار در نمرات کیفیت خواب، بین پیش و پس آزمون گروه تجربی نشان داد(001/0p<). در حالی‌که بین پیش و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید(55/0p =). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می‌رسد تمرین در آب بر بهبود کیفیت خواب مردان سالمند مؤثر است و می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای و غیر دارویی مؤثر مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل [PDF 287 kb]   (3212 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزش
دریافت: 1392/5/1 | پذیرش: 1392/7/13 | انتشار: 1392/7/13