دوره 22، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1393 )                   جلد 22 شماره 1 صفحات 974-980 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (7405 مشاهده)
مقدمه: اضطراب به عنوان یک عامل بازدارنده و تأثیرگذار بر سیر زایمان طبیعی شناخته شده است. به علت عدم وجود مطالعات مشابه، این پژوهش با هدف تعیین تأثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب زایمان طبیعی نخست طراحی گردید. روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر 40 زن نخست‌زا با سن بارداری شش ماه که سابقه سقط و ناباروری نداشتند، انجام گردید. افراد پس از تکمیل فرم رضایت‌نامه با استفاده از آزمون اضطراب بک مورد بررسی قرار گرفتند و میزان اضطراب آنها سنجیده شد و سپس به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش تحت 10 جلسه درمان انفرادی شناختی رفتاری قرار گرفتند. یک هفته قبل از زایمان و 20 روز بعد از زایمان، آزمون اضطراب مجدداً اجرا شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار SPSSنسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: میانگین نمره اضطراب بک در ابتدای سه ماهه سوم بارداری در گروه آزمایش 16/34، در پس آزمون 68/8 و در پیگیری 79/7 بود و تفاوت معنی‌دار بود (01/0>p). این میزان در گروه کنترل در ابتدای سه ماهه سوم 05/34، در پس آزمون 53/34 و در پیگیری 89/26 بود که تفاوت معنی‌داری نداشتند. نتیجه‌گیری: درمان شناختی رفتاری موجب کاهش اضطراب زایمان طبیعی نخست می‌شود و تأثیر آن بعد از زایمان نیز باقی می‌ماند. بر این اساس این درمان جهت کاهش اضطراب زنان نخست‌زا پیشنهاد می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: بارداری، سقط، ناباروری، زایمان طبیعی
متن کامل [PDF 334 kb]   (3061 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1391/8/23 | پذیرش: 1393/1/16 | انتشار: 1393/1/16