دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1383 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 51-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (11189 مشاهده)
مقدمه : همراهی کم خونی فقرآهن و مخدوش شدن نمو حرکتی ، ذهنی و رفتاری در شیرخواران کشف تازه ای نیست. در اواخر دهه 1970 احتمال ارتباط آنها مطرح شد و مطالعات متعاقب آن روی شیرخواران در دو دهه اخیر یافته‏ها را تأیید کرد . آثار حرکتی ، ذهنی و رفتاری تنها زمانی ظاهر می‌شوند که شدت فقر آهن در حد ایجاد کم خونی باشد و به رغم اصلاح کم خونی فقرآهن این آثار دیرپا هستند . ما در این مطالعه شیوع کم خونی فقرآهن را در شیرخواران 6 تا 60 ماهه شهر یزد بررسی کردیم تا شاید راه گشایی در بهداشت و سلامت جامعه باشد . روش بررسی :این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی در سال 1378 با احتساب 449 نمونه و با دقت 5% ضریب اطمینان 95% انجام گرفت . نمونه‌ها شامل : 239 پسر و 210 دختر بودند که بطور تصادفی از بین خوشه ها انتخاب شدند و در مجموع 6 نمونه به علت بیماری همزمان و یا بیماری مزمن از مطالعه حذف گردیدند . جهت افتراق بین کمبود آهن و کم خونی فقرآهن از دو فاکتور هموگلوبین و فریتین استفاده شد به طوری که کمبود آهن با فریتین کمتر از µg/L 10 تعریف شد . کم خونی فقر آهن با هموگلوبین کمتر از gr/dl11 و فریتین کمتر از µg/L 10 تعریف گردید. جهت ثبت داده‌ها از نرم افزار EPInfo و جهت تحلیل از آزمونهای آماری مجذور کای و آنالیز واریانس استفاده شد. یافته‌ها : شیوع کمبود آهن 6/8% و کم خونی فقرآهن 8/3% بدست آمد . تعداد دیگری از افراد ، دچار کم خونی غیر از کم خونی فقرآهن بودند (4/8% ) و به طور کلی 2/79% از کودکان در این مطالعه از نظر مقدار هموگلوبین و فریتین طبیعی بودند . نتیجه گیری : در این مطالعه شیوع کم خونی در کل 8/20 % و کم خونی فقرآهن 4/3% بود که با توجه به آمارهای جهانی شیوع کم خونی در کل و کم خونی فقرآهن بطور خاص در مطالعه ما از بسیاری از مناطق دیگر کمتر می باشد و همینطور کم خونی در پسرها بیشتر از دخترها بود (3/4 در مقابل 4/3 %) . در گروه ما بیشترین کم خونی در فاصله سنی 17-6 ماهه مشاهده گردید.
متن کامل [PDF 111 kb]   (2984 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1389/9/15 | انتشار: 1383/1/27