دوره 12، شماره 1 - ( بهار 1383 )                   جلد 12 شماره 1 صفحات 44-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (8382 مشاهده)
مقدمه: شواهد زیادی احتمال داده اند که هسته‌ قاعده‌ای‌ جانبی‌ آمیگدال‌ در یادگیری‌های‌ هیجانی‌ و تعدیل‌ و پردازش‌ فرایند یادگیری حافظه‌ فضایی دخالت‌ دارد. هدف‌ این‌ تحقیق‌، تعیین‌ اثر حذف برگشت پذیر هسته‌ مزبور در فرایند حافظه‌ فضایی‌ در مدل یادگیری‌ احترازی‌ مکانی‌ در موقعیت ثابت می باشد. روش بررسی : در این پژوهش از 100 سر موش‌‌ نر نژاد لانگ‌ ایوانز (Long-Evans ( با وزن‌ 280 تا320 گرم‌ در 10 گروه ده‌تایی استفاده‌ شد. ابتدا به‌ صورت‌ دو طرفه‌ روی‌ ناحیه‌ مزبور کانول‌ راهنما قرار داده‌ شد. یک‌ هفته‌ بعد، موش‌ها‌ تحت‌ یادگیری‌ فضایی‌ مدل‌ احترازی‌ مکانی‌ در وضعیت ثابت آموزش‌ داده‌ شدند. در طی‌ آموزش‌ (30 دقیقه‌) حیوان‌ یاد می‌گرفت‌ که‌ با کمک‌ اشیاء اطراف‌ مکان‌ دریافت‌ شوک‌ (ناحیه‌ منع‌شده‌) را شناسایی‌ کند و از ورود به‌ آن‌ خودداری‌ کند. 60 دقیقه‌ قبل‌، بلافاصله‌ و 60 و 120 دقیقه بعد از آموزش‌ و 60 دقیقه‌ قبل‌ ازتست‌ بخاطرآوری‌، در جهت حذف برگشت پذیر هسته مزبور تترودوتوکسین‌ (5 نانوگرم‌ در 6/0 میکرولیتر به‌ ازای هر طرف‌) به صورت‌ دو طرفه تزریق‌ شد. گروه های کنترل هم حجم آن ، سالین دریافت کردند. 24 ساعت‌ بعد از آموزش‌، میزان‌ حافظه‌ فضایی‌ موش‌ برای‌ احترازکردن‌ از مکان‌ شوک ‌ارزیابی‌ شد. این‌ ارزیابی‌ در یک‌ دوره‌ 30 دقیقه‌ای‌ با کمک‌ دو ملاک‌ مدت‌ زمانی‌ که‌ طول‌ می‌کشید تا حیوان‌ برای‌ بار اول‌ وارد ناحیه‌ منع‌ شده‌ (شوک‌) شود و تعداد دفعات‌ ورود به‌ ناحیه‌ منع‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ شد. نتایج : نتایج‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تزریق‌ تترودوتوکسین‌ 60 دقیقه‌ قبل‌ از آموزش‌، بلافاصله‌ و تا 60 دقیقه بعد از آموزش‌ و 60دقیقه قبل‌ ازتست‌ بخاطرآوری‌ به‌ ترتیب‌ اکتساب‌، تثبیت‌ و بخاطرآوری‌ اطلاعات‌ تازه‌ آموخته‌ شده‌ فضایی‌ را به‌ طور معنی‌داری‌ کاهش‌ می‌دهد (01/0P< ). تزریق تترودوتوکسین 120 دقیقه بعد از آموزش بر تثبیت حافظه اثر معنی داری نداشت. نتیجه‌گیری : یافته‌های‌ فوق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ هسته‌ قاعده‌ای‌ جانبی‌ آمیگدال‌ نقش‌ مهمی‌ در اکتساب‌، تثبیت‌ و بخاطرآوری‌ اطلاعات‌ تازه‌ آموخته‌ شده‌ فضایی‌ در مدل یادگیری احترازی مکانی در موقعیت ثابت دارد.
متن کامل [PDF 138 kb]   (2002 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1389/9/15 | انتشار: 1383/1/27