دوره 18، شماره 3 - ( ويژه نامه همايش رفتارهاي پرخطر 1389 )                   جلد 18 شماره 3 صفحات 207-214 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (11070 مشاهده)
مقدمه: اعتیاد به دلیل ماهیت پیشرونده اش در همه ابعاد زندگی، سلامتی افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن به وضوح بر سلامت روانی، جسمانی، اجتماعی، هیجانی، معنوی و شناختی فرد قابل مشاهده است. این مطالعه به منظور بررسی بهداشت روان و کیفیت زندگی معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان گلستان، انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی 322 نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، به صورت سرشماری از مراکز ترک اعتیاد استان طی سال 1388 انتخاب شدند. داده ها در یک پرسشنامه حاوی مشخصات دموگرافیک و دو پرسشنامه در ارتباط با بهداشت روان(MSE) و کیفیت زندگی SF17)) ثبت گردید. نتایج: 52درصد واحدهای مورد پژوهش بهداشت روان تاحدی مطلوب و 17درصد مطلوب گزارش کردند. از طرفی 53درصد کیفیت زندگی تاحدی مطلوب و 8 درصد کیفیت زندگی مطلوب داشتند. بین بهداشت روان با کیفیت زندگی ارتباط معنی معنی داری نشان داده شد. همچنین بین بهداشت روان با جنس و نوع ماده مصرفی و کیفیت زندگی با شغل، جنس و نوع ماده مصرفی ارتباط معنی داری یافت شد. نتیجه گیری: با توجه به این که بازگشت های مجدد و متوالی به مواد و ناتوانی از ترک در اکثر قریب به معتادان مشاهده می شود، اعضای تیم درمانی می توانند با شناسایی خصوصیات رایج و صفات شخصیتی و سیستم های حمایتی و ارتقای بهداشت روان و کیفیت زندگی معتادین، امر پیشگیری، درمان و بازتوانی را تسهیل نمایند.
واژه‌های کلیدی: بهداشت روان، کیفیت زندگی، اعتیاد
متن کامل [PDF 172 kb]   (5369 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۸۹/۵/۴